REKLAMA

Orange Polska planuje w II kw. 2021 roku przedstawić aktualizację strategii

2020-10-28 18:30, akt.2020-10-28 19:22
publikacja
2020-10-28 18:30
aktualizacja
2020-10-28 19:22
Orange Polska planuje w II kw. 2021 roku przedstawić aktualizację strategii
Orange Polska planuje w II kw. 2021 roku przedstawić aktualizację strategii
fot. ksokolowska / / Shutterstock

Orange Polska wypracował w trzecim kwartale 742 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 0,4 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 726,1 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wobec zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu wahały się od 718 mln zł do 736 mln zł.

Spółka podtrzymała cel wzrostu EBITDAaL w 2020 roku.

"Nasze wyniki finansowe w trzecim kwartale były solidne i zgodne z naszymi oczekiwaniami. Po wielu kwartałach wzrostu, dynamika przychodów zmieniła się na ujemną. Po pierwsze, pandemia wpłynęła na przychody z roamingu, z usług IT i integracyjnych oraz ze sprzedaży sprzętu. Po drugie, spadek w obszarze usług IT i integracyjnych odzwierciedlał także znacznie wyższą bazę porównawczą, gdyż w wynikach III kw. 2019 roku zostały już uwzględnione przychody spółki BlueSoft. Jednak nasze bazowe wyniki w wysokomarżowych podstawowych usługach telekomunikacyjnych są nadal bardzo dobre (co najlepiej widać po wzroście wskaźnika ARPO oraz bardzo dużym wzroście w usługach światłowodowych" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu ds. finansowych, Jacek Kunicki.

"Potwierdza to naszą względną odporność na skutki ogólnej sytuacji gospodarczej. W III kw. kontynuowaliśmy tegoroczne wyjątkowe wysiłki w zakresie oszczędności kosztowych, pomogło nam zrównoważyć spadek przychodów i osiągnąć stabilną EBITDAaL. Dynamika zysku netto i przepływów pieniężnych w ujęciu rocznym odzwierciedlała rekordową sprzedaż nieruchomości w ubiegłym roku. Wzrost EBITDAaL o 5 proc. rok-do-roku w pierwszych dziewięciu miesiącach, osiągnięty w istotnej mierze dzięki naszym działaniom łagodzącym wpływ kryzysu, pozwala nam podtrzymać całoroczny cel wzrostu tego wskaźnika. Jednak nadal uważnie monitorujemy sytuację pod kątem ekonomicznych skutków pandemii, zwłaszcza w świetle niedawnego zwiększenia obostrzeń" - dodał.

Wynik EBITDAaL grupy (oraz konsensus) nie uwzględniają wpływów ze sprzedaży aktywów, które w trzecim kwartale wyniosły 6 mln zł.

Spółka podała, że wzrost wskaźnika EBITDAal w porównaniu z ubiegłym rokiem był możliwy dzięki dobrym wynikom w podstawowych usługach telekomunikacyjnych oraz dalszej optymalizacji kosztów (koszty pośrednie spadły o 5 proc. rdr) pomimo niekorzystnego wpływu pandemii w postaci niższych przychodów z roamingu iusług IT i integracyjnych oraz rezerw na dodatkowe ryzyka.

Wynik netto spadł o ponad 76 proc. rdr do 53 mln zł, o 25,1 proc. powyżej konsensusu. Orange podał, że znaczący spadek w ujęciu rocznym wynika z ubiegłorocznych rekordowych zysków ze sprzedaży nieruchomości, w tym 218 mln zł ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej/Św. Barbary.

Przychody wyniosły 2,793 mld zł i były o 0,5 proc. niższe od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes, których średnia wynosiła 2,807 mld zł (w przedziale 2,787-2,841 mld zł). Przychody spadły o 2,7 proc. rok do roku. Orange podał, że spadek przychodów odzwierciedla spowolnienie w usługach IT i integracyjnych, przy utrzymaniu dobrych wyników w podstawowych usługach telekomunikacyjnych.

Organiczne przepływy pieniężne Orange Polska w trzecim kwartale wyniosły 58 mln zł, co oznacza spadek o 361 proc.

Ekonomiczne nakłady inwestycyjne (pomniejszone o wpływy ze sprzedaży aktywów) sięgnęły 387 mln zł, o 567 proc. więcej niż rok wcześniej.

Baza kart SIM Orange Polska w trzecim kwartale zwiększyła się o 182 tys. netto - na koniec września było to 15,669 mln kart. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 245 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator stracił netto 62 tys. kart SIM.

Średnie miesięczne przychody operatora z oferty (ARPO) usług komórkowych wzrosły o 0,6 zł do 19,9 zł.

Na koniec września operator świadczył 2,662 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 24 tys. usług. Spadek liczby usług w "miedzianej" technologii ADSL wyniósł 32 tys. Operator stracił ponadto 9 tys. klientów netto na szybszej sieci miedzianej VDSL. Kwartalne przyłączenia usług na sieci światłowodowej wyniosły 54 tys.

Średnie miesięczne przychody Orange Polska z oferty (ARPO) usług stacjonarnego internetu wzrosły w III kw. o 0,7 zł do 58,7 zł.

Liczba stacjonarnych łączy telefonicznych obsługiwanych przez Orange Polska zmniejszyła się o 57 tys. Na koniec września grupa świadczyła 2,941 mln usług telefonii stacjonarnej.

Liczba klientów detalicznych usług pakietowych wzrosła o 31 tys. do 1,44 mln.

Średnie miesięcznie przychody z usług pakietowych (ARPO) dla klientów indywidualnych wzrosły o 0,1 zł do 105,5 zł.

W tabeli poniżej przedstawiamy wyniki Orange Polska w trzecim kwartale z konsensusem PAP Biznes i wynikami poprzednich okresów.

3Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 2793,0 2806,7 -0,5% -2,7% -1,2% 8425,0 0,2%
EBITDAaL 742,0 726,1 2,2% 0,4% 15,4% 2143,0 4,9%
EBIT 150,0 129,7 15,7% -58,6% 37,6% 347,0 -39,2%
zysk netto j.d. j.d. 53,0 42,4 25,1% -76,3% 1,9% 67,0 -69,8%
marża EBITDA 26,6% 25,9% 0,69 0,82 3,83 25,44% 1,14
marża EBIT 5,4% 4,6% 0,75 -7,24 1,52 4,12% -2,67
marża netto 1,9% 1,5% 0,39 -5,91 0,06 0,80% -1,85

(PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki