Ochrona środowiska - opłaty za wycięcie drzew : Drzewa mogą przerosnąć inwestycję

Kupując nieruchomość inwestor musi zastanowić się czy drzewa, które na niej rosną nie będą stwarzać mu utrudnień. Może się tak zdarzyć, że wycinka drzew i formalności z nią związane będą go kosztować więcej niż samo kupno gruntu.

Po pierwsze, na wycięcie drzew trzeba uzyskać zezwolenie. Nie dotyczy to przypadków, gdy chcemy wyciąć drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, jak również drzewa sadzone na plantacjach oraz te, które mają do pięciu lat czy też stanowiących przeszkody lotnicze. Po drugie, opłaty za wycinkę są bardzo wysokie.

Nie wszyscy muszą płacić

Z wycinką drzew związane są duże opłaty. Nie wszyscy jednak muszą je ponosić. Przede wszystkim nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, jeśli zezwolenie na to otrzymała osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą. Z tego powodu część inwestorów wstrzymuje się z kupnem gruntu do czasu, aż dotychczasowy właściciel - osoba fizyczna uzyska stosowne zezwolenie i bez opłat usunie rosnące na nim drzewa. "Czysta" działka ma znacznie większą wartość.

Nie trzeba też wnosić opłat za usunięcie drzew rosnących na terenach, które w planach zagospodarowania przestrzennego były ujęte na cele nieprzewidujące zadrzewień. Ponadto z opłat zwolnione jest usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, a także m.in., jeśli usuwa się je z obszarów, gdzie istnieje niebezpieczeństwo powodzi. Nie płaci się również za te drzewa, które można wycinać bez zezwolenia (np. drzewa owocowe).

Wystąp z wnioskiem

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew osoba władająca nieruchomością składa do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Powinien on zawierać szczegółowe informacje o ilości i gatunkach drzew. Podać należy także obwód pnia w centymetrach mierzony na wysokości 130 cm. Należy też określić przeznaczenie terenu oraz podać przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew. Składając wniosek przedsiębiorca musi uiścić opłatę za wniesienie podania w wysokości 5 zł oraz za wydanie decyzji w wysokości 76 zł.

Organ może odmówić udzielenia zgody, udzielić bezwarunkowej zgody na wycięcie, może też uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew we wskazane przez siebie miejsce albo zastąpienia drzew przewidzianych do usunięcia innymi.

Wyciąć czy przesadzić?

Zanim zapadnie decyzja o wycince drzew warto zastanowić się, czy nie korzystniej byłoby je przesadzić. Wycięcie drzew pociąga za sobą ogromne koszty, a opłatę trzeba uiścić w terminie 14 dni licząc od dnia wydania ostatecznej decyzji. Przesadzając drzewa za zgodą organu administracji w inne miejsce, inwestor ponosi koszty związane ze zorganizowaniem przesadzenia, a opłata naliczona przez organ za wycinkę jest tymczasowo, na dwa lata zawieszona. Opłata zostanie przez organ umorzona, jeśli po tym okresie okaże się, że przesadzone drzewa się przyjęły. Ryzyko polega na tym, że drzewa mogą się nie przyjąć i wówczas trzeba będzie za nie zapłacić. Jeżeli natomiast obumrą nie z winy inwestora tylko z przyczyn od niego niezależnych, na skutek siły wyższej lub klęski suszy, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew podlega umorzeniu.

Ile to kosztuje?

Stawki opłat są zróżnicowane i zależą od rodzaju, odmiany, a także od obwodu pnia drzewa. Mogą to więc być opłaty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za duży okaz.

Przykładem drzewa najdroższego jest jodła, za wycięcie, której trzeba zapłacić 375 zł za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, przy obwodzie do 25 cm. Im większy obwód, tym opłaty za kolejne "centymetry" są coraz większe: sięgają 1.496,30 zł za każdy centymetr powyżej dwóch metrów obwodu pnia. Znacznie mniej płaci się m.in. za topolę oraz wierzbę i tu opłata wynosi 10,82 zł za 1 cm przy obwodzie do 25 cm. W "środku stawki" są popularne kasztanowce. Płaci się też m.in. za gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha.

Za usuwanie drzew z terenów ochrony uzdrowiskowej, terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów zieleni miejskiej (np. parki, zieleńce) opłaty są wyższe o 100%.

Szczegółowe stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów.

Była już mowa o tym, że opłat tych nie ponosi osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, chociaż oczywiście musi ona uzyskać na wycięcie drzew zezwolenie. W przypadku natomiast osób fizycznych będących przedsiębiorcami, usuwających drzewa w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, stawki opłat są 10 razy mniejsze.

Zapłacisz też za krzewy

Na podobnych zasadach usuwane są też krzewy. Tu również konieczne jest zezwolenie, podobnie wypełnia się wniosek, istnieje możliwość ich przesadzenia zamiast wycinania i w ten sposób uniknięcia opłat. Stawka opłaty za usunięcie krzewów została ustalona w wysokości 129,90 zł za metr kwadratowy powierzchni pokrytej krzewami.

Kary za samowolne wycięcie

Za zniszczenie drzew lub krzewów oraz za usuwanie ich bez wymaganego zezwolenia grożą bardzo wysokie kary, kilkakrotnie wyższe niż opłaty za ich wycięcie. Pamiętać należy o tym, że kara taka zostanie wymierzona również osobie, która z opłat za usunięcie drzew czy krzewów byłaby zwolniona. Obowiązuje zasada: wycinasz bez zezwolenia - płacisz karę. Co więcej, wójt, burmistrz czy prezydent miasta karę musi wymierzyć i bez znaczenia będą motywy samowolnego usunięcia drzew czy krzewów, ich obiektywna wartość przyrodnicza, dobra czy zła wiara, znajomość czy nieznajomość przepisów.

Podstawa prawna:

 • art. 47e - 47ł ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. nr 99, poz. 1079 ze zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.05.2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. nr 99, poz. 906).

Twoja Gazeta Podatkowa nr 39/2004, strona 14

Agnieszka Szuszakiewicz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~pakruk

Samowolna wycinka drzew w sosnowcu na pogoni przy ul Lwowskiej przez wspólnotę mieszkaniową ma gdzieś wszelkie prawa.Pod Trybunał Stanu postawić ich i tego co wydał takie zezwolenie

! Odpowiedz
0 0 ~ekoTom

Urzędnicy wykonują tylko zapisy prawa i chcą mieć tzw. dupochron w razie W więc na pobłażliwość bym nie liczył. Kary można sobie policzyć na specjalnych kalkulatorach np.: http://eko-consulting.pl/kalkulator.html

! Odpowiedz
0 0 ~ap

Jakie mogą mieć pojęcie osoby wprowadzające takie ustawy skoro drzewa znają tylko na obrazkach !Skoro ochrona środowiska wydaje zezwolenia to może by przyjęła na swój stan wszystkie drzewa i krzewy ,jak również wypłaty odszkodowań za szkody wynikające z oderwanych konarów drzew a czasem nawet powodujących Śmierć !
(podobnie jak to robi koło łowieckie za szkody po zwierzętach)
SPRAWA JEST PROSTA ,A NIE MUSIELIBYŚMY UTRZYMYWAĆ ZIELENI MIEJSKIEJ
AP

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl