REKLAMA
SPRAWDŹ

OVIDWORKS: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta

2023-03-17 15:26
publikacja
2023-03-17 15:26
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Emitent”, „Spółka”], informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 17 marca 2023 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi w dniu 16 lutego 2023 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. uchwałami nr 3, 8 i 9, o których podjęciu Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 5/2023 opublikowanym w dniu 17 lutego 2023 r.

W związku z powyższym doszło do rejestracji: zmiany: §7B, §19 ust. 1 Statutu Spółki, dodania: §17 ust. 4, §7C Statutu Spółki oraz uchylenia w całości: § 33 Statutu Spółki.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje:
1.wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Spółki;
2.tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20230317_152649_0000145831_0000147824.pdf
20230317_152649_0000145831_0000147825.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki