REKLAMA

OVID WORKS S.A.: Zawarcie porozumienia ws. rozwiązania umowy o współpracy wydawniczej ze spółką All in! Games S.A. dot. gry „Metamorphosis”

2022-09-26 12:26
publikacja
2022-09-26 12:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia ws. rozwiązania umowy o współpracy wydawniczej ze spółką All in! Games S.A. dot. gry „Metamorphosis”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r. Spółka zawarła ze spółką All in! Games S.A. („Wydawca”) z siedzibą w Krakowie porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy wydawniczej z dnia 6 marca 2019 r. "Umowa Wydawnicza" dotyczące gry „Metamorphosis” zwane dalej „Porozumienie".

Z dniem zawarcia Porozumienia, strony kończą dotychczasową współpracę w zakresie produkcji, dystrybucji oraz promocji gry komputerowej „Metamorphosis” ("Gra"), licencja udzielona Wydawcy na podstawie Umowy Wydawniczej ulega rozwiązaniu, a Emitent pozostanie wyłącznym podmiotem uprawnionym do praw własności intelektualnej do Gry.

Mając na uwadze fakt poniesienia przez Wydawcę wydatków na realizację postanowień Umowy Wydawniczej, Strony ustaliły w Porozumieniu, że Wydawcy będzie przysługiwał udział w przyszłych wpływach na konto bankowe Emitenta z tytułu sprzedaży egzemplarzy Gry w dowolnej formie "Tantiemy". Tantiemy będą rozliczane do dnia 30 kwietnia 2024 r., a ich minimalna łączna wartość, ustalona na zasadach rynkowych, została określona w Porozumieniu "Tantiemy Gwarantowane".

Strony ponadto ustaliły, że w przypadku nieuzyskania przez Wydawcę kwoty Tantiem Gwarantowanych, na podstawie bieżących rozliczeń, Emitent w terminie do 30 maja 2024 r. zapłaci na rzecz Wydawcy dodatkową kwotę, stanowiącą różnicę między kwotą Tantiem Gwarantowanych, a zapłaconą na rzecz Wydawcy łączną kwotą Tantiem. Należności na rzecz Wydawcy zostaną zabezpieczone poprzez oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Akt notarialny będący przedmiotem zabezpieczenia zostanie przekazany Wydawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Porozumienia.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że decyzja o rozwiązaniu Umowy Wydawniczej została podjęta przez Emitenta z uwagi na chęć kontrolowania IP „Metamorphosis”, z którym Spółka zawsze wiązała duże oczekiwania. W ocenie Emitenta, dobra znajomość zawartości Gry i pełna kontrola nad jej wszystkimi wersjami (zarówno PC jak i konsole, które do tej pory były w pełni zarządzane przed Wydawcę) dają możliwość działań promocyjno-sprzedażowych, blisko skorelowanych z unikalnym charakterem produktu. Dodatkowo Porozumienie otwiera możliwości związane z wydawaniem produktów pochodnych, opartych na unikalnych walorach graficznych czy rozwiązaniach programistycznych zawartych w „Metamorphosis”. Emitent w najbliższej przyszłości planuje zaangażować wybrane zasoby oraz poświęcić czas niezbędny do dalszego rozwoju Gry i zwiększenia jej atrakcyjności. Z kolei ze strony Wydawcy decyzja o rozwiązaniu Umowy Wydawniczej wynikała z braku uzasadnienia ekonomicznego dodatkowej inwestycji w Grę przez Wydawcę.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż ma ona wpływ na portfolio Spółki, rozwój Gry oraz może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2022-09-26 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki