REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

2021-06-09 17:03
publikacja
2021-06-09 17:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Marzanna_Iwinska-Mielniczuk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk (Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, o którym to powołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 1.03.2021r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2021 r., podjęło uchwałę, na mocy której powołało Panią Marzannę Iwińską – Mielniczuk w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Marzanna Iwińska – Mielniczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
CV_Marzanna Iwińska-Mielniczuk.pdfCV_Marzanna Iwińska-Mielniczuk.pdf Życiorys Zawodowy Marzanna Iwińska - Mielniczuk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2021-06-09 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki