REKLAMA

ORANGEPL: Nationale-Nederlanden PTE S.A. przekroczyło 5% akcji Orange Polska.

2021-08-03 17:44
publikacja
2021-08-03 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_PTE_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_PTE_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-03
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Nationale-Nederlanden PTE S.A. przekroczyło 5% akcji Orange Polska.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż otrzymał w dniu 2 sierpnia 2021 r. zawiadomienie, w którym Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż zwiększyło swój stan posiadania akcji Orange Polska z 4,95% do 5,00% oraz w dniu 3 sierpnia 2021 r. zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, w którym informuje, iż zwiększył swój stan posiadania akcji Orange Polska z 4,96% do 5,01%.

W wyniku wszystkich transakcji, o których mowa w zawiadomieniach, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiada na dzień 3 sierpnia 2021 r. 65 781 918 akcji, co stanowi 5,01% kapitału zakładowego oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska S.A.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2021_PTE_1.pdf2021_PTE_1.pdf zawiadomienie 1
2021_PTE_2.pdf2021_PTE_2.pdf zawiadomienie 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report 18/2021Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland3
August 2021


(translation of Polish version)title:
Nationale-Nederlanden PTE exceeded a 5% shareholding in Orange
Polska.


Pursuant to art. 70, (1) of the Law of 29 July 2005 on public offering
and the conditions for introducing financial instruments to the
organised trading system and on public companies, the Management Board
of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”) hereby announces that on August
2, 2021 received from Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. a notice on increasing its share ownership of Orange
Polska shares from 4.95% to 5.00% and on August 3, 2021 received from
Nationale-Nederlanden Open Pension Fund a notice on increasing its share
ownership of Orange Polska shares from 4.96% to 5.01%.


As a result of all transactions referred to in the notifications,
Nationale-Nederlanden Open Pension Fund as of August 3, 2021 holds 65
781 918 shares, accounting for 5.01% of the share capital, corresponding
to 5.01% of the total number of votes at the General Meeting of
Shareholders of Orange Polska.


The full text of the notice is annexed to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-03 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2021-08-03 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki