REKLAMA

ONE MORE LEVEL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

2021-04-08 11:28
publikacja
2021-04-08 11:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ONE MORE LEVEL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Panem Tomaszem Majewskim (dalej: „Pożyczkodawca”) aneks (dalej: „Aneks”) do umowy pożyczki z dnia 30 września 2017 r. (dalej: „Pożyczka”).

W ramach zawartego Aneksu:
1) Spółka i Pożyczkodawca potwierdzili, że na dzień zawarcia Aneksu kwota Pożyczki wraz z odsetkami wynosi 5.763.983,02 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 02/100),
2) wydłużono okres finansowania do 6 grudnia 2023 r.,
3) ustalono oprocentowanie Pożyczki na 2 proc. w skali roku,
4) ustalono, iż w przypadku pozyskania przez Spółkę środków z tytułu emisji akcji, emisji obligacji, pożyczki lub kredytu bankowego, Spółka zobowiązuje się do spłaty (częściowej lub całkowitej) Pożyczki wraz z odsetkami o kwotę stanowiącą nadwyżkę kwoty pozyskanych środków ponad kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych 00/100),
5) ustalono, że w przypadku dokonania przez Spółkę zwrotu Pożyczkodawcy kwoty 5.187.584,72 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 72/100) w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Aneksu, pozostała część należnej Pożyczkodawcy kwoty, tj. 576.398,30 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100), podlega umorzeniu,
6) umożliwiono Spółce wcześniejsze spłaty Pożyczki wraz z odsetkami w kwotach każdorazowo nie niższych niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-08 Szymon Bryła Prezes Zarządu
2021-04-08 Radosław Ratusznik Członek Zarządu
2021-04-08 Łukasz Górski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki