NOWAGALA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 17 czerwca 2019 roku

2019-06-10 14:27
publikacja
2019-06-10 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly-_zgloszenie_kandydata_W.Wlodarczyk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Wojciech_Wlodarczyk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 17 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) informuje, iż akcjonariusz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił projekt uchwały dotyczący wyboru pana Wojciecha Włodarczyka do rady nadzorczej spółki kolejnej kadencji. Projekt zgłaszanej uchwały walnego zgromadzenia oraz życiorys kandydata stanowią załącznik niniejszego raportu bieżącego. Życiorys kandydata został zamieszczony również na stronie internetowej spółki http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie


Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały- zgłoszenie kandydata W.Włodarczyk.pdfProjekt uchwały- zgłoszenie kandydata W.Włodarczyk.pdf
CV Wojciech Włodarczyk.pdfCV Wojciech Włodarczyk.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2019-06-10 Zbigniew Polakowski prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki