NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku.

2019-06-05 14:48
publikacja
2019-06-05 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Michal_Hulboj.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_-Michal_Hulboj.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz) informację, iż pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Michała Hulbój na członka rady nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku. Życiorys oraz oświadczenie kandydata zostały dołączone do niniejszego raportu bieżącego oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie


Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
CV_Michal Hulboj.pdfCV_Michal Hulboj.pdf
Oświadczenie -Michał Hulbój.pdfOświadczenie -Michał Hulbój.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2019-06-05 Zbigniew Polakowski prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki