WAŻNE

NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

2019-06-10 19:53
publikacja
2019-06-10 19:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Pawel_Marcinkiewicz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_kandydata_Pawla_Marcinkiewicza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza pana Jana Nowaka informację, iż zgłosi kandydaturę pana Pawła Marcinkiewicza na członka rady nadzorczej spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku. Pan Paweł Marcinkiewicz pełnił w upływającej kadencji funkcję członka rady nadzorczej. Życiorys kandydata oraz oświadczenie stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie
Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
CV Paweł Marcinkiewicz.pdfCV Paweł Marcinkiewicz.pdf
Oświadczenie kandydata Pawła Marcinkiewicza.pdfOświadczenie kandydata Pawła Marcinkiewicza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2019-06-10 Zbigniew Polakowski prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki