REKLAMA

NOVITA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki

2020-07-01 14:04
publikacja
2020-07-01 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wykaz_Akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5%_liczby_glosow_na_ZWZ_NOVITA_S.A._2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 20
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki.

Wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019 r., ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ NOVITA S.A. 2020.pdfWykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ NOVITA S.A. 2020.pdf Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA "NOVITA" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2020-07-01 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki