19,6500 zł
3,42% 0,6500 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka w konsorcjum ze spółką zależną NEWAG Lease sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Nowym Sączu (łącznie jako „Konsorcjum”) zawarły umowę z PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Konsorcjum na rzecz PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) 31 lokomotyw elektrycznych („Lokomotywy”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi.

Dostawy Lokomotyw zostaną wykonywane w latach 2019-2022 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Wartość Umowy wynosi 518 905 112,06 PLN netto.

Konsorcjum wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 2 % wartości Umowy brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Konsorcjum udzieli gwarancji jakości i rękojmi na Lokomotywy na okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego każdej z Lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów Lokomotyw.

Umowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Konsorcjum w razie opóźnienia w dostawach Lokomotyw, nienależytego wykonanie innych zobowiązań umownych oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Umowa przewiduje ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10 % wynagrodzenia umownego netto. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
2019-09-17 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.