REKLAMA

NBP: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w '19 spadły o ok. 28 proc.

2020-10-01 14:18
publikacja
2020-10-01 14:18
fot. Alexander Koerner /

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2019 roku w Polsce spadły o ok. 28 proc. rdr do 41,67 mld zł - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. W 2019 roku polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły 5,0 mld zł.

"W 2019 roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 41,7 mld zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 43,4 mld zł oraz napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (4,1 mld zł), przy jednoczesnym odpływie z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (-5,8 mld zł)" - napisano.

W 2018 r. napływ bezpośrednich inwestycji wyniósł 57,77 mld zł.

Jak wynika z raportu NBP, w podziale geograficznym zagranicznych inwestorów utrzymuje się istotny udział inwestycji z krajów, w których są zarejestrowane podmioty specjalnego przeznaczenia wykorzystywane do inwestycji w Polsce, o czym świadczą stany zobowiązań odnotowane wobec inwestorów z Niderlandów (190,6 mld zł) i Luksemburga (112,7 mld zł). W czołówce inwestorów utrzymują się także kraje inwestujące bez pośredników takie jak Niemcy (166,8 mld zł) i Francja (78,7 mld zł).

W 2019 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (22,7 mld zł), a także handlem (6,6 mld zł).

Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w działalność finansową (-1,5 mld zł) oraz działalność związaną z informacją i komunikacją (-2,0 mld zł).

W 2019 roku polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły 5,0 mld zł.

"(...) Głównie za sprawą transakcji z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (7,9 mld zł) oraz dodatnich reinwestycjach zysków (4,3 mld zł). Saldo transakcji pomniejszały ujemne transakcje w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych (-7,3 mld zł)" - napisano.

Największe transakcje polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą miały miejsce w Szwecji (5,4 mld zł), Niemczech (1,1 mld zł) i Hiszpanii (1,1 mld zł). Kapitał z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich wycofywano z Luksemburga (-5,6 mld zł), co wynikało z likwidacji niektórych struktur z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów specjalnego przeznaczenia.

Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą w 2019 roku osiągnęły wartość 7,8 mld zł przy czym zadeklarowane dywidendy wyniosły 2,9 mld zł, reinwestowane zyski 4,3 mld zł, natomiast dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) wyniosły 0,6 mld zł. Dane z ostatnich trzech lat zaczynają wskazywać na stabilizację dochodów zarówno pod względem ich poziomu jak i struktury. (PAP Biznes)

pat/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki