REKLAMA
RPP

NANOGROUP S.A.: Zmiany w składzie Zarządu NanoGroup S.A.

2022-11-30 11:57
publikacja
2022-11-30 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
oswiadczenie_PMA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
nota_bio_PMA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu NanoGroup S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza na mocy uchwały podjętej w dniu 30 listopada 2022 r. postanowiła:
1. powołać do Zarządu Spółki drugiej kadencji Przemysława Mazurka i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu,
2. odwołać z dniem 30 listopada 2022 r. Piotra Mierzejewskiego z funkcji Prezesa Zarządu i powierzyć mu z dniem 1 grudnia 2022 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu,
3. z dniem 30 listopada 2022 r. odwołać z Zarządu Spółki drugiej kadencji Stefana Bogusławskiego w związku z powierzeniem mu przez Zarząd Spółki stanowiska Dyrektora Wykonawczego.

Nowo powołany do Zarządu Spółki Pan Przemysław Mazurek złożył oświadczenie, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, a także, iż nie figuruje we wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Przemysław Mazurek jako Prezes Zarządu będzie w szczególności koordynował obszar zawiązany z relacjami inwestorskimi oraz pozyskiwaniem finansowania na badania i działalność rozwojową grupy kapitałowej NanoGroup S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki powołanego do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Przemysława Mazurka zostały podane na stronie internetowej Spółki oraz w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
oswiadczenie_PMA.pdfoswiadczenie_PMA.pdf oświadczenie
nota_bio_PMA.pdfnota_bio_PMA.pdf nota

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-30 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach
2022-11-30 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki