REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

2023-03-20 15:14
publikacja
2023-03-20 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_Zawiadomienie_art_69.1_pkt._2_z_dnia_30.03.2023_NNG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-20
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 20 marca 2023 r. od NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Z zawiadomienia wynika, że na skutek rozliczenia w dniu 20 marca 2023 r. sprzedaży przez Spółkę w sześciu transakcjach pakietowych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poza systemem notowań 2.097.500 (dwóch milionów dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji własnych Spółki („Zbycie”) doszło do zmniejszenia poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed Zbyciem Akcjonariusz posiadał 2.097.500 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji własnych Spółki, które stanowiły 10,44 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 2.097.500 (dwóch milionów dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) głosów, co stanowiło 10,44 % w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu Zbycia Akcjonariusz nie posiada akcji własnych Spółki.

Ponadto Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od niego, które posiadałyby akcje Spółki,
2. nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.
Kopia zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zal_Zawiadomienie art 69.1 pkt. 2 z dnia 30.03.2023 NNG.pdfZal_Zawiadomienie art 69.1 pkt. 2 z dnia 30.03.2023 NNG.pdf zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-20 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu Przemysław Mazurek
2023-03-20 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu Piotr Mierzejewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki