REKLAMA

NAFTA: Znacząca umowa z Tank - und Stahlbau Abersfelder GmbH & Co. KG

2010-12-14 13:30
publikacja
2010-12-14 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-14
Skrócona nazwa emitenta
NAFTA
Temat
Znacząca umowa z Tank - und Stahlbau Abersfelder GmbH & Co. KG
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 14 grudnia 2010 roku została podpisana z Tank - und Stahlbau Abersfelder GmbH & Co. KG kolejna umowa. W wyniku powyższego łączna wartość umów zawartych z Tank - und Stahlbau Abersfelder GmbH & Co. KG w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi łącznie 2.725 tys. EUR (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy euro), co po przeliczeniu stanowi równowartość 10.964 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Umowa o największej wartości został popisana 30 sierpnia 2010 roku i dotyczy wykonanie montażu dwóch zbiorników w Niemczech. Wartość umowy wynosi 850.000 EUR (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro), co stanowi równowartość kwoty 3.379 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę - 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-14 Kazimierz Wronkowski Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
2010-12-14 Roman Golenia Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy - Główny Księgowy - Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki