Motocykl w firmie, sprawdź czy to się opłaca

Z uwagi na niższe koszty eksploatacji a przede wszystkim możliwość uniknięcia uciążliwych korków, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zakup lub leasing motocykla. Na takie rozwiązanie decydują się najczęściej właściciele firm kurierskich, cateringowych, ale nie tylko. Coraz więcej przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, decyduje się na zakup motocykla jako środka transportu w podróży do klienta. Jednak zakup motocykla, mało dotąd popularnego w firmach środka transportu, dostarcza wielu problemów podatkowych.

Odliczyć z faktury tylko 60 % VAT czy w całości?

Pytanie: czy przy zakupie lub leasingu motocykla obowiązują ograniczenia przewidziane dla samochodów osobowych, czy też podatek z faktury można odliczyć w całości? - jest od początku obowiązywania ustawy o VAT z 2004r. kwestą licznych sporów podatników z organami podatkowymi.

Większość urzędów skarbowych uważa, że firma kupująca motocykl może odliczyć 60 proc. VAT naliczonego, nie więcej niż 6000 zł. Jako podstawę prawną powołują art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku nabycia w Polsce samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony podatek naliczony to 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6000 zł. Te same zasady dotyczą odliczania VAT z rat leasingowych.

Podobne ograniczenia dotyczą odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa. Wynikają one z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

Niestety, ustawa o VAT nie definiuje takich terminów jak „samochód osobowy”, stąd właśnie wynikają wszelkie spory interpretacyjne.

Zdaniem większości urzędów skarbowych motocykle należy zakwalifikować do innych pojazdów samochodowych. Argumentują, że skoro ustawa o VAT nie definiuje pojęcia pojazdu samochodowego, w poszukiwaniu tej definicji należy sięgnąć do art. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z pkt 33 tego przepisu "pojazd samochodowy" to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h, natomiast "motocykl" jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem wielośladowym (art. 2 pkt 45). Podkreślają także, że ustawodawca wielokrotnie odwołuje się do przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym również w art. 86 ust. 4 ustawy. Dlatego też twierdzą, że ograniczenia wynikające z art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT mają zastosowanie do motocykli. Są to bowiem pojazdy samochodowe.

Przykładem takiej wykładni przepisów są interpretacje Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z 26 lipca 2007 r. nr 1439/DF/I-1745/AK oraz z 3 lipca 2007r. nr 1439/ZV/P/Pr-34/07/IJ. Stanowisko takie możemy znaleźć także w interpretacji Izby Skarbowej w Gdańsku z 4 kwietnia 2008 r. nr PI/443-833/07/P/05.

Tak też uważa WSA w Warszawie. W wyroku z 29 sierpnia 2007 r. (sygn. akt. III SA/Wa 1102/07) potwierdził, że ustawą, w której występują poszukiwane definicje, jest prawo o ruchu drogowym. Na jego podstawie można wysnuć wniosek, że zwrot „pojazd samochodowy” ma w polskim prawie szerokie znaczenie, niewykluczające także motocykli. Skoro motocykl jest pojazdem samochodowym, należy wobec niego stosować ograniczenia wynikające z art. 86 ust. 4 i art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Zwolennicy korzystniejszej dla przedsiębiorców wykładni twierdzą, że wyjaśnienia pojęcia pojazd samochodowy należy szukać w klasyfikacjach statystycznych. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w tomie VI, podsekcji DM pod nazwą „Sprzęt transportowy” w dziale 34 wymieniono pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy (w tym m.in. pod symbolem PKWiU 34.1 jako pojazdy mechaniczne ujęto różnorakie samochody osobowe, autobusy, pojazdy do transportu i pojazdy samochodowe do przewozu większej ilości osób). Natomiast dział 35 „Sprzęt transportowy pozostały” obejmuje m.in. motocykle i rowery, o różnym wyposażeniu (PKWiU 35.4).

Tak też stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki w interpretacji z 24 lipca 2007 r. nr PP 443/1/83/77/07 uznając, że firma, która zawarła umowę leasingu motocykla, ma prawo odliczać cały VAT wynikający z otrzymywanych faktur. W uzasadnieniu wskazano, że motocykle nie są wymienione w PKWiU w dziale 34 zatytułowanym "Pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy", gdzie wyszczególnione są m.in. wszelkiego rodzaju pojazdy samochodowe. Motocykle zostały zaklasyfikowane w odrębnym dziale 35.4 zatytułowanym "Sprzęt transportowy pozostały". Na tej podstawie organ podatkowy uznał, że ograniczenia dotyczące odliczania VAT od samochodów osobowych, motocykli nie dotyczą.

Zgodził się na to WSA w Gliwicach w wyroku z 28 marca 2007 r. (III SA/Gl 608/06), a NSA w orzeczeniu z 27 sierpnia 2008 r. (sygn. akt. I FSK 983/07) oddalił kasację organów podatkowych w tej sprawie. Jest to wiadomość optymistyczna dla właścicieli dwukołowców, ponieważ istnieje szansa, że wyrok NSA zmieni nieprzychylne dotąd stanowisko organów podatkowych w tym zakresie. Sąd w uzasadnieniu podkreślił bowiem, że „w odniesieniu do motocykli nie mogą mieć zastosowania regulacje cytowanego na wstępie art. 86 ust.3, które dotyczą wyłącznie samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych.”

Co z amortyzacją - sezonowo czy na zasadach ogólnych?

Kolejnym problemem, przed jakim stanie użytkownik motocykla w przypadku jego zakupu, będzie wybór sposobu naliczania amortyzacji. W większości przypadków motocykle należy uznać za środki trwałe eksploatowane sezonowo, jednak przepisy dotyczące ich amortyzacji są nieprecyzyjne. Przewidują bowiem, że podatnik może wybrać między dwoma wariantami. Pierwszy polega na ustaleniu wysokości miesięcznego odpisu przez podzielenie jego rocznej kwoty przez liczbę miesięcy w sezonie. Drugi nakazuje zastosowanie ogólnych zasad, czyli podzielenie rocznej amortyzacji przez 12 miesięcy w roku. Problem polega na tym, że nie wiadomo, czy w tym drugim wariancie odpisów można dokonywać przez cały rok, czy tylko w miesiącach, w których środek trwały jest wykorzystywany (to oznaczałoby znaczne wydłużenie okresu amortyzacji). Aby uniknąć ewentualnych sporów przy kontroli, najlepiej jest wybrać wariant pierwszy, po prostu amortyzować pojazd w okresie, kiedy jest wykorzystywany, zaliczając w koszty odpowiednio wyższe odpisy. Ta metoda nie budzi bowiem kontrowersji.

Istnieje także możliwość zastosowania w przypadku nabycia motocykla jednorazowej amortyzacji, jako najkorzystniejszej podatkowo (art. 22 k ust. 7 ustawy o PIT). Za dopuszczalnością takiego rozwiązania wypowiedział się Minister Finansów w interpretacji nr IPPB1/415-435/08-3/JB z 27 czerwca 2008 r.

A ubranie ochronne?

Wydawać by się mogło, że jeśli sam zakup pojazdu na potrzeby prowadzonej działalności nie jest kwestionowany, to także wydatki na specjalny ubiór umożliwiający jego eksploatację nie powinny budzić wątpliwości. Tak jednak nie jest. Urzędy skarbowe różnią się w poglądach, gdy chodzi o możliwość zaliczenia do kosztów wydatków na strój ochronny dla pracownika lub przedsiębiorcy użytkującego motocykl.

W interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z 22 grudnia 2004 r. nr PD-2/415-72-04, stwierdzono: „Wydatki na zakup odzieży mogą być zaliczone do kosztów, jeśli potrzeba jej używania uwarunkowana jest m.in. charakterem działalności gospodarczej i funkcją, jaką pełni osoba wyposażona w daną odzież. Strój pracownika korzystającego z motocykla różni się od odzieży standardowej. Wydatek poniesiony na jego zakup ma więc związek z uzyskanym przychodem i można go uznać za koszt podatkowy.” Również prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem kasku i odzieży ochronnej potwierdza wspomniana wyżej interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki z 24 lipca 2007r.

Odmiennego zdania był Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z 23 maja 2007 r. nr PD3.1-415-07/07, który stwierdził, że: „Wydatek związany z takim zakupem nie ma bezpośredniego wpływu na uzyskiwane przychody, podwyższa jedynie bezpieczeństwo jazdy pojazdem jednośladowym. Zatem nie ma podstaw do uznania tego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie spełnia bowiem wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 tejże ustawy.”

Małgorzata Orzechowska, Redakcja LeasingRozwija.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~gues_whoo__

A co z kaskiem? Nieraz to wydatek rzędu tysiąca i więcej PLN. Do tego razy dwa może być. I nikt tu nie powie chyba, że to służy tylko i wyłącznie poprawie bezpieczeństwa, bo z tego co pamiętam - w naszym kraju jest obowiązek podróżowania na motocyklu czy motorowerze w kasku.

! Odpowiedz
0 0 ~xxx

bo zamiast tworzyc proste zasady wymysla sie tysiac definicji, wzorow i rozwiazan a pozniej interpretuje sie to wedlug wlasnej woli. i jest robota, szkoda tylko ze my musimy sie z tym meczyc

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl