REKLAMA

MZN PROPERTY S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MZN Property S.A.

2020-07-14 16:51
publikacja
2020-07-14 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
MZN PROPERTY S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MZN Property S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej MZN Property S.A. Pana Franza Kury.

Dalsze informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent opublikuje odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia weszła w życie rezygnacja złożona w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez Pana Tomasza Święcickiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd MZN Property S.A. serdecznie dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Tomasz Święcicki wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2020-07-14 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki