REKLAMA

MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 31.05.2021 roku.

2021-05-04 14:33
publikacja
2021-05-04 14:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_-_maj_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 31.05.2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 31 maja 2021 r.

Zarząd Spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 maja 2021 roku, o godzinie 8.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki
za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny
sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
10.Podział zysku netto za 2020 rok.
11.Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku.
12.Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w latach 2019 i 2020”.
13.Zamknięcie obrad.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie - maj 2021.pdfOgłoszenie - maj 2021.pdf Pełny tekst "Ogłoszeniaa".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2021-05-04 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki