REKLAMA
WAŻNE

MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

2020-07-17 07:52
publikacja
2020-07-17 07:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-17
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Informacja o zawarciu znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 16 lipca 2020 r Emitent podpisał umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "PKP PLK") na świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton.
Łączna wysokość wynagrodzenia (kwota maksymalna) z tytułu realizacji umowy ramowej nie może przekroczyć kwoty 18 122 500,00 zł netto.
Umowa ramowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 21 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej realizację.
Zgodnie z zapisami umowy ramowej PKP PLK będzie udzielał Emitentowi zamówień cząstkowych w miarę zaistniałych potrzeb. Tytułem wynagrodzenia za usługę objętą przedmiotem umowy PKP PLK zapłaci Emitentowi kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i faktycznie odebranej ilości odpadów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-17 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2020-07-17 Elżbieta Mokrzycka Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki