REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

2021-07-28 20:52
publikacja
2021-07-28 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal.do_RB_zawiadomienie_Prezes_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal.do_RB_zawiadomienie_Wiceprezes_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii I, uprawniających do objęcia akcji Emitenta serii D, otrzymane od osób pełniących obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta.
Objęcie ww. warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. (z późn. zm.).
Warranty subskrypcyjne objęte powiadomieniami zostały przydzielone:
- Prezesowi Zarządu – 5 452 szt. za 2018 r. i 11 687 szt. za 2020 r.
- Wiceprezes Zarządu – 5 452 szt. za 2018 r. i 8 060 szt. za 2020 r.
O liczbie warrantów subskrypcyjnych przysługujących osobom przekazującym powiadomienia Emitent informował m.in. w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za lata 2019 i 2020 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z dnia 8 kwietnia 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
Zał.do RB zawiadomienie Prezes Zarządu.pdfZał.do RB zawiadomienie Prezes Zarządu.pdf Zał.do RB zawiadomienie Prezes Zarządu
Zał.do RB zawiadomienie Wiceprezes Zarządu.pdfZał.do RB zawiadomienie Wiceprezes Zarządu.pdf Zał.do RB zawiadomienie Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki