REKLAMA

MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy na dystrybucję magazynu energii MTR CELLS

2022-11-09 11:09
publikacja
2022-11-09 11:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta
MINUTOR ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dystrybucję magazynu energii MTR CELLS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: MINUTOR) informuje, iż w dn. 9 listopada 2022 r. spółka zależna MINUTOR, tj. MINUTOR Cellarium (dalej: Cellarium) zawarła z podmiotem prawa polskiego z kapitałem założycielskim polsko-ukraińskim (dalej: Kontrahent) umowę na dystrybucję magazynu energii MTR CELLS K10 na terytorium Polski, Łotwy i Ukrainy, z zastrzeżeniem wyłączności na terenie całej Ukrainy z wyjątkiem Obwodu Mikołajowskiego (Cellarium zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do nie udzielania innym podmiotom poza Kontrahentem, prawa do prowadzenia aktywnej sprzedaży magazynów energii na terenie Ukrainy, za wyjątkiem działań podejmowanych przez Cellarium). Kontrahent będzie prowadził sprzedaż dostarczonych przez Cellarium magazynów energii we własnym imieniu i na własny rachunek, pod znakami towarowymi i firmowymi Cellarium.
Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 r. W przypadku przedłużenia przez strony obowiązywania niniejszej umowy na czas nieokreślony, każda strona ma prawo wypowiedzieć umowę po upływie roku od jej zawarcia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Cellarium może odstąpić od umowy w sytuacji powtarzającego się niewywiązywania się Kontrahenta z minimalnych wolumenów sprzedażowych, ustalonych przez strony.
Zarząd szacuje, że wartość umowy w okresie podstawowym (do 31 grudnia 2024 r.) wyniesie nie mniej niż 2 515 800 zł netto.
Zarząd wskazuje, iż niniejsza umowa jest kolejną związaną z budową kanałów dystrybucyjnych autorskich magazynów energii zaprojektowanych i produkowanych przez Cellarium, rozszerzając na jej podstawie zakres terytorialny dystrybucji na terytorium Ukrainy i Łotwy.
Kontrahent dysponuje strukturą umożliwiającą skuteczną dystrybucję magazynów energii na terytorium Ukrainy. Zarówno Kontrahent jak i osoby nim zarządzające, z sukcesami wprowadzili na rynek Ukraiński i Polski liczne produkty z sektorów petrochemicznego i kosmetycznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-09 Zbisław Lasek Prezes Zarządu Zbisław Lasek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki