REKLAMA

MINUTOR ENERGIA S.A.: Otrzymanie warunków przyłączeniowych magazynu energii do sieci OSDn oraz zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na usytuowanie magazynu energii

2022-08-09 19:00
publikacja
2022-08-09 19:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-09
Skrócona nazwa emitenta
MINUTOR ENERGIA S.A.
Temat
Otrzymanie warunków przyłączeniowych magazynu energii do sieci OSDn oraz zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na usytuowanie magazynu energii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: MINUTOR) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna MINUTOR, tj. MTR Farm PV2 sp. z o.o. otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy do 2,5 MW dla magazynu energii (kontenerów bateryjnych) o łącznej pojemności 8 MWh. Ponadto, MTR Farm PV2 sp. z o.o. w dniu dzisiejszym zawarła umowę dzierżawy z OSDn wydającym w/w warunki na okres 15 lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 75 m2, na której posadowiony zostanie ten magazyn energii. Wartość czynszu dzierżawnego nie odbiega od średnich rynkowych w tego typu umowach. Niniejszy magazyn zlokalizowany będzie w centralnym punkcie miasta wojewódzkiego. Zakładany termin oddania do użytkowania magazynu energii jest przewidziany na I połowę 2023 r.

Zarząd MINUTOR wskazuje, iż otrzymanie warunków przyłączeniowych i podpisanie umowy dzierżawy związane jest z rozwojem Grupy MINUTOR oraz może mieć istotne znaczenie dla rozwoju prowadzonej działalności oraz osiągane wyniki finansowe. Ponadto otrzymanie warunków przyłączeniowych związane jest z realizacją strategii grupy kapitałowej MINUTOR Energia, w zakresie dewelopowania projektów OZE oraz rozwoju wielkoskalowych magazynów energii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-09 Zbisław Lasek Prezes Zarządu Zbisław Lasek
2022-08-09 Tomasz Wielgo Członek Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki