REKLAMA

MEDCAMP: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Medcamp Spółka Akcyjna

2022-08-26 18:48
publikacja
2022-08-26 18:48
Zarząd spółki Medcamp S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 26 sierpnia 2022 r. powołała do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Dulnika, ze skutkiem od dnia 27 sierpnia 2022 r. Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki upływa wraz z upływem kadencji pozostałych, obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy powołanego nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu przez Zarząd Spółki.
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki