9,42 zł
0,64% 0,06 zł
MCI Capital S.A. (MCI)

Emisja obligacji zwykłych serii P

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-12
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Emisja obligacji zwykłych serii P
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 12 lutego 2018 roku, powziął uchwałę m.in. o emisji przez Spółkę nie więcej niż 37.000 obligacji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 37.000.000,00 zł („Obligacje”). Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów.
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosić będzie 986,00 złotych.
Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.
Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie, na rzecz obligatariuszy kwoty wykupu i kwoty odsetek, a w przypadkach określonych w warunkach emisji Obligacji również kwoty wcześniejszego wykupu.
Obligacje zostaną wyemitowane dnia 2 marca 2018 roku.
Dzień wykupu Obligacji będzie przypadać dnia 1 marca 2021 roku.
Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża w wysokości 4,00%. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.
Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone z zobowiązaniem do ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. oraz Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia równej 60.000.414,80 PLN.
Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.
Wartość wyemitowanych i niewykupionych dotychczas obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-12 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-02-12 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl