REKLAMA

MAXCOM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2021 r.

2021-06-10 14:05
publikacja
2021-06-10 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2021 r.

Arkadiusz Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211
Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 10.06.2021 r.: 90,71%
Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 64,64%

Andrzej Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 176.322
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 176.322
Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 10.06.2021 r.: 9,16%
Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 6,53%

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki