REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2021-06-07 22:44
publikacja
2021-06-07 22:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Makarony Polskie SA (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, informuje że w dniu 7 czerwca 2021 roku zawarł warunkową umowę z osobą fizyczną (dalej: „Przedsiębiorca”), dotyczącą nabycia przez Emitenta udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo aktualnie prowadzone jest przez Przedsiębiorcę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. Przedsiębiorstwo produkuje na terytorium Polski makaron, a jego przychody ze sprzedaży za rok 2020 wyniosły około 48,5 mln zł, wobec 45,67 mln zł przychodów ze sprzedaży za rok 2019.

Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów (dalej: „Umowa Rozporządzająca”) nastąpi po ziszczeniu się warunków zawieszających polegających na przekształceniu przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, przy czym bez ziszczenia się tych warunków nie dojdzie do zawarcia Umowy Rozporządzającej.

Cena nabycia wyniesie nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, przy czym bezpośrednio przed podpisaniem Umowy Rozporządzającej, na ustalony dzień weryfikacji, ostateczna wysokość ceny może zostać skorygowana w dół, na podstawie zamykającego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli nie będą spełnione wskaźniki finansowe ustalone w umowie warunkowej.

Zawarcie Umowy Rozporządzającej nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od spełnienia warunków zawieszających, jednak nie później niż 31 grudnia 2021 roku.

O kolejnych etapach procesu, Spółka poinformuje osobnymi raportami bieżącymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki