REKLAMA

M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2021-10-01 17:23
publikacja
2021-10-01 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Januarego Ciszewskiego („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
1)Zmiana udziału została spowodowana nabyciem przez podmiot zależny od Akcjonariusza tj. JR HOLDING ASI S.A. 342 697 akcji Spółki na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży akcji, które to akcje zostały przeksięgowane na rachunek maklerski w dniu 29 września 2021 r.
2)Przed wskazaną transakcją Pan January Ciszewski nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki
3)Po wskazanej transakcji Pan January Ciszewski bezpośrednio nie posiada akcji Spółki, pośrednio przez podmiot zależny, tj. JR HOLDING ASI S.A. posiada 342 697 akcji stanowiących 6,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 342.697 głosów, co stanowi 6,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4)Podmiotem zależnym od Akcjonariusza posiadającym akcje Spółki jest JR HOLDING ASI S.A posiadająca 342.697 akcji stanowiących 6,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 342.697 głosów, co stanowi 6,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5)Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, wynosi pośrednio 342.697 głosów stanowiących 6,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz bezpośrednio nie posiada akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-01 Prezes Zarządu Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki