REKLAMA
ZAGŁOSUJ

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Dokumentacja na Walne Zgromadzenie

2021-08-12 16:11
publikacja
2021-08-12 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
21RN_sprawozdanie_podpis.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
21wynagrodzenia_spr.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
21AudytSoW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-12
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Dokumentacja na Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2021 dotyczącego zwołania na dzień 18 sierpnia 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd LIVECHAT Software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020/21 roku finansowym
- Raport Rady Nadzorczej z realizacji Polityki Wynagrodzeń w 2020/21 roku finansowym
- Opinię Rewidenta nt. Raportu z realizacji Polityki Wynagrodzeń.
Powyższe dokumenty stanowią załączniki do raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
21RN_sprawozdanie_podpis.PDF21RN_sprawozdanie_podpis.PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej
21wynagrodzenia_spr.pdf21wynagrodzenia_spr.pdf Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń
21AudytSoW.pdf21AudytSoW.pdf Raport biegłego rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-12 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2021-08-12 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki