REKLAMA

LIBET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2021.

2021-01-29 16:07
publikacja
2021-01-29 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2021.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku 2021 będą przekazywane w następujących terminach:
(1) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 30 kwietnia 2021 roku
(2) skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 r. – 28 maja 2021 roku
(3) skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r. – 30 września 2021 roku
(4) skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2021 r. – 29 listopada 2021 roku

Ponad powyższe Spółka zawiadamia, iż: (a) w zgodzie z §79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku, (b) w zgodzie z §79 ust.5 Rozporządzenia, raport półroczny oraz skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego, (c) w zgodzie z §62 ust.1 Rozporządzenia, Spółka przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2021 oraz za III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze; (d) zgodnie z §62 ust.3 Rozporządzenia, Spółka przekaże skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku, w którego treści będą zamieszczone także, skrócone półroczne sprawozdanie finansowe oraz dalsze konieczne informacje i dane szczegółowo wskazane w §62 ust. 3 Rozporządzenia wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu / opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania i tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za ten okres sprawozdawczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2021-01-29 Sławomir Salamon Członek Zarządu Sławomir Salamon
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki