REKLAMA

LENA LIGHTING: Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 28 maja 2021 r

2021-05-28 14:28
publikacja
2021-05-28 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zestawienie_zmian_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Spolki_-_tekst_jednolity_na_dzien_28.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 28 maja 2021 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, . na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 16 i uchwała nr 17 z dnia 28 maja 2021 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 18 z dnia 28 maja 2021 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 i nr 17 z dnia 28 maja 2021 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie zmian Statutu Spółki.pdfZestawienie zmian Statutu Spółki.pdf Zestawienia zmian dokonanych przez ZWZA w statucie Spółki Lena Lighting SA
Statut Społki - tekst jednolity na dzień 28.05.2021.pdfStatut Społki - tekst jednolity na dzień 28.05.2021.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki Lena Lighting SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy
2021-05-28 Tomasz Wencławek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki