REKLAMA

LENA LIGHTING: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

2022-01-14 14:47
publikacja
2022-01-14 14:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-14
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku w ten sposób, że:

I. RAPORT ROCZNY skonsolidowany i jednostkowy za rok 2021 zostanie opublikowany 29 kwietnia 2022 r.

II. RAPORTY KWARTALNE skonsolidowane zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zostaną opublikowane:
za I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 r.
za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.

III. RAPORT PÓŁROCZNY skonsolidowany za I półrocze 2022 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdania finansowe w formie skróconej (zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia) zostanie opublikowany 30 września 2022 r.
Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2022 r. oraz za IV kwartał 2022r.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-14 Tomasz Wencławek Członek Zarządu
2022-01-14 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki