REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: Podział zysku za rok 2022

2023-05-22 10:42
publikacja
2023-05-22 10:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-22
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Podział zysku za rok 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zarząd Emitenta podjął dziś decyzję o przedstawieniu, po uprzednim uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku w zakresie podziału zysku wypracowanego przez Emitenta za rok 2022 w wysokości 20 225 553,32 zł w następujący sposób:
- kwotę 6 937 491,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł brutto na 1 akcję,
- kwotę 13 288 061,92 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Emitent informuje jednocześnie, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła dziś uchwałę, w której pozytywnie oceniła wskazany wyżej wniosek Zarządu Kino Polska TV S.A. w zakresie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Emitenta za rok 2022.

Rada Nadzorcza Emitenta będzie rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-22 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2023-05-22 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki