REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

2022-05-27 20:22
publikacja
2022-05-27 20:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 27 maja 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 maja 2022 roku w Olsztynie:
1. DAWEI LIMITED– 4.826.013 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4.826.013 głosów, co stanowiło 44,81% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,79% ogólnej liczby głosów.

2. SANTANDER INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. – 3.332.648 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 3.332.648 głosów, co stanowiło 30,95% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,19% ogólnej liczby głosów.

3. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – 859.583 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 859.583 głosów, co stanowiło 7,98% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,95% ogólnej liczby głosów.

4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – 787.125 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 787.125 głosów, co stanowiło 7,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,53% ogólnej liczby głosów.

5. Adam Krynicki – 633.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 633.000 głosów, co stanowiło 5,88% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki