REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 20 maja 2021 roku

2021-05-20 20:30
publikacja
2021-05-20 20:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 20 maja 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 maja 2021 roku w Olsztynie:
1. DAWEI LIMITED– 4.826.013 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4.826.013 głosów, co stanowiło 47,21% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,79% ogólnej liczby głosów.

2. SANTANDER INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. – 3.332.648 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 3.332.648 głosów, co stanowiło 32,60% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,19% ogólnej liczby głosów.

3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – 700.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 700.000 głosów, co stanowiło 6,85% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,03% ogólnej liczby głosów.


4. Adam Krynicki – 633.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 633.000 głosów, co stanowiło 6,19% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki