KONSORCJUM STALI SA (16/2019) Rekomendacja Zarządu Konsorcjum Stali S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2018 z opinią Rady Nadzorczej

Raport bieżący 16/2019

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej "ZWZA") przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Emitenta w roku 2018 w wysokości 42 327 210,18 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i osiemnaście groszy) w całości na kapitał zapasowy. Tym samym Zarząd Spółki postanowił, iż nie zamierza wnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłatę dywidendy za 2018 r.

Rekomendowany podział zysku jest zgodny z Polityką w sprawie podziału zysku spółki Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za 2018 i 2019 r. przekazaną do publicznej wiadomości 2 listopada 2018 r. raportem bieżącym nr 43/2018.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą rekomendację.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło: PAP
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
KONSSTALI 0,00% 25,30
2020-01-02 17:03:55

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019

Znajdź profil