REKLAMA

JUJUBEE S.A.: Rejestracja połączenia Jujubee S.A ze spółką zależną Strategy Forge S.A.

2022-08-31 11:24
publikacja
2022-08-31 11:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
JUJUBEE S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Jujubee S.A ze spółką zależną Strategy Forge S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 9/2022 z dnia 26 maja 2022 r., nr 11/2022 z dnia 27 maja 2022 r., nr 13/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. i nr 15/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie rejestracji połączenia Jujubee S.A. („Spółka Przejmująca”) zespółką zależną tj. Strategy Forge S.A. („Spółka Przejmowana”).
Połączenie Emitenta ze Strategy Forge S.A. zostało dokonane w trybie połączenia przez przejęcie, na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Emitent posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmowanej.
Zgodnie z treścią art. 494 k.s.h. § 1 Emitent wstąpił z dniem wpisu połączenia, tj. w dniu 31 sierpnia 2022 r., we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, co skutkuje zgodnie z treścią art. 493 § 1 i 2 k.s.h., rozwiązaniem Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Michał Stępień Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki