REKLAMA

"Mapa drogowa" reformy WIBOR-u

2022-09-27 17:12, akt.2022-09-27 17:28
publikacja
2022-09-27 17:12
aktualizacja
2022-09-27 17:28

Zakłada się, że od grudnia '22 r. uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych - wynika z opublikowanej we wtorek "Mapy drogowej" reformy WIBOR-u.

"Mapa drogowa" reformy WIBOR-u
"Mapa drogowa" reformy WIBOR-u
fot. Porpoise / / Shutterstock

"W czwartym kwartale Administrator indeksu WIRON (GPW Benchmark) zamyka proces dostosowawczy, zapewnia dostępność indeksu oraz publikuje stosowną dokumentację. Spełnione zostają wszelkie wymogi formalne pozwalające na rozpoczęcie stosowania indeksu WIRON na rynku finansowym. W czwartym kwartale zakłada się publikację zmian w dokumentacji ISDA Definitions, uwzględniającą nowy indeks WIRON. Zmiana ta jest kluczowa z punktu widzenia rozpowszechniania indeksu na rynku międzynarodowym, a przy tym wzrostu możliwości zawierania transakcji pochodnych i rozwoju rynku instrumentów finansowych stosujących nowy wskaźnik referencyjny" - napisano w dokumencie.

"Trwają przygotowania do publikacji dokumentów analitycznych oraz rekomendacji opracowanych przez Narodową Grupę Roboczą, które określą standardy stosowania indeksu WIRON w produktach kredytowych, instrumentach dłużnych oraz instrumentach pochodnych. Dokumentacja obejmie w szczególności rekomendowany katalog konwencji odsetkowych dla instrumentów stosujących WIRON. Zakłada się, że od grudnia 2022 roku uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych" - dodano.

Jak zaznaczono, w trzecim kwartale powołano Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) określając cele, zakres i tryb jej funkcjonowania. Komitet Sterujący NGR wybrał WIRON jako rekomendowany indeks zastępujący dotychczasowy wskaźnik referencyjny WIBOR.

Od '23 r. banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami WIBOR

Jak wynika z dokumentu, podstawowym zadaniem w ramach reformy na 2023 r. jest zapewnienie stopniowego wprowadzania nowo wybranego wskaźnika referencyjnego do umów i instrumentów finansowych – budowanie realnej podstawy do przebudowy funkcjonowania systemu finansowego.

"Podstawowe założenie: wskaźnik referencyjny WIRON jest w pełni dostępny i możliwy do stosowania w produktach i instrumentach finansowych dla podmiotów, które wyrażają gotowość do jego zastosowania" - napisano.

"Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Oferuje się nowe produkty, w tym produkty kredytowe dla przedsiębiorców (spółek kapitałowych z oprocentowaniem odwołującym się do indeksu WIRON)" - dodano.

Zgodnie z założeniami, w 2023 r. ma trwać proces budowania płynności na rynku instrumentów pochodnych OIS, dla których WIRON ma być indeksem referencyjnym stopy procentowej.

"W początkowej fazie, zawierane transakcje swapowe mają charakter bilateralny, tzn. będą rozliczane pomiędzy dwoma stronami kontraktu. Stopniowe budowanie płynności na rynku instrumentów pochodnych ma na celu wytworzenie krzywej terminowej dla indeksu WIRON, co sprzyja rozwojowi rynku instrumentów kasowych" - napisano.

"Dochodzi do opublikowania zmian w dokumentacji ISDA Definitions oraz IBOR Fallbacks Protocol, obejmujących wprowadzenie zapisów dotyczących zasad zastąpienia wskaźnika WIBOR w istniejących instrumentach pochodnych. Założeniem przyjętym przez NGR jest rekomendowanie wykorzystania metody wyznaczenia stawki zastępującej (fallback rate) w oparciu o standard obecnie stosowany w przypadku innych wskaźników IBOR, tj. na podstawie kształtowania się 5-letniej różnicy w przebiegu dotychczasowego i nowego wskaźnika referencyjnego" - dodano.

W 2023 r. ma nastąpić też weryfikacja przesłanek do wystąpienia zdarzenia regulacyjnego zgodnie z artykułem 23c ust.1 Rozporządzenia BMR.

"Zdarzenie regulacyjne stanowić będzie podstawę do wyznaczenia w rozporządzeniu Ministra Finansów, w ramach ustawowej procedury, zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Na mocy rozporządzenia MF, zamiennik, będzie miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki wskazane w rozporządzeniu BMR. Rozporządzenie MF zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany" - zaznaczono. (

W '24 r. zakłada się budowę przestrzeni do wycofywania produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz WIRON

"W ofercie banków i innych podmiotów zastosowanie mają nowe produkty stosujące WIRON, w tym przede wszystkim dla konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych. W szczególności, banki oferują kredyty mieszkaniowe oprocentowane według stopy składanej na podstawie indeksu WIRON przy jednoczesnym rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych stosujących stałą/okresowo stałą stopę procentową" - napisano.

"Na rynku długu dochodzi do emisji obligacji własnych, w tym obligacji banków oraz obligacji korporacyjnych i municypalnych stosujących indeks WIRON lub stałą stopę procentową. Krajowe i międzynarodowe izby rozliczeniowe (KDPW_CCP, LCH itd.) osiągają gotowość regulacyjną oraz operacyjną i rozpoczynają centralne rozliczanie transakcji pochodnych OIS, dla których WIRON ma być indeksem referencyjnym stopy procentowej" - dodano.

Jak wskazują autorzy, w następstwie powyższego, rynek instrumentów pochodnych przechodzi z fazy transakcji bilateralnych do fazy transakcji rozliczanych centralnie.

"Zapewniony zostaje podstawowy element infrastruktury rynku, jaką jest usługa clearingu swapów stosujących nowy wskaźnik referencyjny. Rynek OIS osiąga pożądaną płynność, konieczną do zbudowania krzywej terminowej dla WIRON" - napisano.

"Do końca roku izby rozliczeniowe zapewniają również konwersję istniejących kontraktów pochodnych stosujących wskaźnik referencyjny WIBOR na instrumenty stosujące WIRON – na podstawie zapisów ISDA IBOR Fallbacks Protocol" - dodano.

Reformy WIBOR-u zakłada w '25 r. powszechne stosowanie nowego wskaźnika referencyjnego typu RFR

"Zgodnie z założeniami Mapy Drogowej Narodowej Grupy Roboczej zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR" - napisano.

"Po wejściu w życie rozporządzenia MF, instytucje finansowe dokonują konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu. W klauzulach odsetkowych stosuje się zamiennik i spread korygujący wskazane w Rozporządzeniu MF" - dodano.

(PAP Biznes)

pat/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (7)

dodaj komentarz
mohel
w 81 był WRON teraz jest WIRON … przypadek?
adam841019
Super akurat w 2025 kończą mi się stałe stopy procentowe.
ehud
Ciekawe co poczną szef GPW Benchmark Minda oraz jego zastępczyni Bluj - na bryczek czy do jakiejś innej przechowalni znajomych królika?
ehud
A może długie wczasy w Izraelu?
ehud
Mapa drogowa? Coś takiego :)
zzibi2
LOL https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirion

Powiązane: Pomoc dla kredytobiorców

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki