REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Otrzymanie pisma od Grupo Antolin-Irausa SA dotyczącego akcji naprawczej prowadzonej przez Audi AG

2020-12-30 21:05
publikacja
2020-12-30 21:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-30
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Otrzymanie pisma od Grupo Antolin-Irausa SA dotyczącego akcji naprawczej prowadzonej przez Audi AG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IZOBLOK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.12.2020 r. w godzinach południowych do IZOBLOK GmbH (spółki w 100% zależnej od Emitenta) wpłynęło drogą elektroniczną pismo od Grupo Antolin-Irausa SA z siedzibą w Burgos w Hiszpanii (dalej Grupo Antolin), w którym spółka ta informuje IZOBLOK GmbH o akcji naprawczej prowadzonej przez Audi AG na rynku USA, która dotyczy elementu (tzw. słupka C) wyprodukowanego dla Audi AG przez Grupo Antolin, do którego część z EPP dostarczała Spółka IZOBLOK GmbH. Całkowity koszt akcji naprawczej jest estymowany przez Audi AG na poziomie 7,4 miliona Euro. Akcja dotyczy 94.178 sztuk pojazdów. Audi AG wskazuje odpowiedzialność dostawcy tj. Grupo Antolin. W ocenie Grupo Antolin przyczyną akcji naprawczej są wady części wyprodukowanych przez IZOBLOK GmbH, o czym informuje w ww. piśmie jednocześnie wyrażając gotowość roboczych spotkań w celu rozwiązania problemu.

Spółka IZOBLOK GmbH odrzuca odpowiedzialność za akcję naprawczą i podda szczegółowej analizie dokumentację Audi AG, jaką otrzymała w załączeniu do ww. pisma. Niezależnie od oceny roszczeń Emitent informuje, że IZOBLOK GmbH posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej do kwoty maksymalnej 10 milionów Euro, obejmującą co do zasady odpowiedzialność za wady produktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-30 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki