REKLAMA

INTERCARS: Zawarcie aneksu do konsorcjalnej umowy kredytu

2021-11-04 23:43
publikacja
2021-11-04 23:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zawarcie aneksu do konsorcjalnej umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. został zawarty aneks („Aneks”) do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. i o zmianach do której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 1 września 2017 r., w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 29 października 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 października 2019 r., w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.(„Umowa Kredytu”) i w związku z którą Santander Bank Polska S.A. wydał Promesę udzielenia Spółce oraz niektórym spółkom zależnym z grupy Inter Cars kredytów terminowych oraz odnawialnych o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, kredytodawcy wyrazili zgodę na:
(1) wydłużenie do dnia 14 listopada 2024 r. ostatecznego terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu oraz zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów terminowych o 78.314.000,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy złotych);
(2) wydłużenie do dnia 12 listopada 2022 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu oraz zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu o 121.686.000,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Zarząd Spółki informuje również, że na podstawie Aneksu, DNB Bank Polska S.A. zrezygnował z funkcji kredytodawcy i przestaje być stroną Umowy Kredytu, a Santander Bank Polska S.A. przystąpił do Umowy Kredytu jako kredytodawca, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających wskazanych poniżej.

Wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu terminowego oraz kredytów odnawialnych, a także rezygnacja DNB Bank Polska S.A. z funkcji kredytodawcy i zaprzestanie bycia przez DNB Bank Polska S.A. stroną Umowy Kredytu, jak również przystąpienie Santander Bank Polska S.A. do Umowy Kredytu, zgodnie z akapitem poprzedzającym nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz będące stronami Umowy Kredytu spółki zależne Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych Aneksem. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Aneksie dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Piotr Zamora Członek Zarządu
2021-11-04 Jacek Piotrowiak Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki