REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny

2019-11-14 13:51
publikacja
2019-11-14 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 w sprawie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie układowe Spółki, w którym stwierdzono przyjęcie układu zgodnie z propozycjami zaproponowanymi przez Emitenta, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych [Sąd] wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez Emitenta i przyjętych przez Wierzycieli Spółki. Emitent przypomina, iż propozycje układowe dla trzech grup Wierzycieli przedstawiały się następująco:
W Grupie 1 obejmującej wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności nie przekraczają kwoty 10.000 zł, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:
Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych. Spłata należności głównej następuje jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
W Grupie 2 obejmującej wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności przekraczają kwotę 10.000 zł, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:
Następuje 12 miesięczny termin odroczenia terminu wykonania układu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych oraz redukcja 45% należności głównej. Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następuje w 6 półrocznych, równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w terminie do 30 dni po upływie terminu odroczenia rozpoczęcia wykonania układu.
W Grupie 3 obejmującej wierzycieli powiązanych kapitałowo ze Spółką, niezależnie od wysokości wierzytelności, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:
Następuje 15 miesięczny termin odroczenia terminu wykonania układu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych oraz redukcja 70% należności głównej. Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następuje w 8 półrocznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w terminie do 30 dni od upływu terminu odroczenia rozpoczęcia wykonania układu.
Postanowienie Sądu jest nieprawomocne.
O dalszych istotnych krokach związanych z uprawomocnieniem ww. postanowienia Sądu Spółka będzie informowała w kolejnych raportach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2019-11-14 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki