REKLAMA

INNO GENE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta dotyczące zmiany posiadanego pakietu akcji

2020-10-01 21:17
publikacja
2020-10-01 21:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
powiadomienie_o_transakcji_Jacek_Wojciechowicz_-_Inno-Gene-1.10.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta dotyczące zmiany posiadanego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 października 2020 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o zbyciu akcji Spółki INNO-GENE S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Jacka Wojciechowicza.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba: w dniu 28 i 29 września 2020 r. dokonała zbycia 100.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 32,85 zł za jedną akcję.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału wyniosła 2.444.505 akcji (co stanowiło 42,88 % udziału w głosach spółki), natomiast obecnie Pan Jacek Wojciechowicz posiada 2.344.379 akcji Emitenta, stanowiących 41,12% w ogólnej liczbie głosów Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

Z informacji otrzymanych od Akcjonariusza wynika, iż zbycie akcji nastąpiło w wyniku zapotrzebowania kapitałowego wynikającego z konieczności obsługi dużych zamówień i rosnącego zainteresowania oferowanymi przez spółki zależne testami.
Załączniki
Plik Opis
powiadomienie o transakcji Jacek Wojciechowicz - Inno-Gene-1.10.pdfpowiadomienie o transakcji Jacek Wojciechowicz - Inno-Gene-1.10.pdf tresc zawiadomienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki