REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Invento Sp. z o.o.

2021-04-28 17:56
publikacja
2021-04-28 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Invento Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej, jako Spółka, Impera lub Emitent) informuje, że w związku z pracami nad sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, które to Zarząd w nowym składzie rozpoczął w dniu 9 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu pożyczki udzielonej Invento Sp. z o.o. w dniu 27 września 2017 roku w wysokości odpowiadającej 20% wartości nominalnej pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 31.12.2020 r. tj. w wysokości 1.232.252,50 zł.

Decyzja o odpisie w wysokości 20 % należności wraz z odsetkami została podjęta z uwagi na opóźnienie w spłacie pożyczki przekraczające 30 dni oraz przedłużające się po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia a co za tym idzie wydłużony proces odzyskiwania od poręczycieli FXCube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze oraz Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze należności z tytułu pożyczki. Należy dodać, że wskazana pożyczka jest nadal zabezpieczona przez poręczycieli zastawami rejestrowymi na 200.000 akcji ESKY.PL S.A. co stanowi 1,96 % wszystkich akcji ESKY.PL S.A.

Odpis w w/w kwocie zostanie ujęty w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2020 rok. Dokonanie odpisu stanowi operację o charakterze księgowym i nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki