REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu pokrycia straty za 2020 rok

2021-06-18 11:57
publikacja
2021-06-18 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu pokrycia straty za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 27.05.2021 r., Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że podczas głosowania zakończonego w dniu 18.06.2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Emitenta za rok 2020, w której to Zarząd zaproponował pokrycie straty w kwocie netto 1.724.148,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 24.06.2021r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 27.05.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No.
13/2021


Date of preparation: 2021-06-18


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Opinion of the Supervisory Board
of i2 Development S.A. regarding the method of covering the loss for 2020


Legal basis: Article 17 paragraph 1 MAR -
confidential information


With reference to the current report No. 10/2021 dated 27 May
2021, the Management Board of i2 Development S.A. ("Issuer") informs,
that during the vote ended on 18 June 2021, the Issuer's Supervisory
Board gave a positive opinion on the Management Board's recommendation
regarding the method of covering the Issuer's net loss for 2020, in
which the Management Board proposed to cover a net loss of PLN 1,724,148.00
(in words: one million seven hundred twenty-four thousand one hundred
and forty-eight zlotys 00/100) from the Company's supplementary capital.


The final decision on the method of
distribution of profit is to be made by the Ordinary General Meeting of
the Issuer convened for June 24, 2021, about which the Issuer informed
in the current report No. 11/2021 of 27 May 2021.


Signatures of persons representing the Company:


2021-06-18 Marcin Misztal-  President of
the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki