REKLAMA

HYDROBUD: Przekroczenie progu 10% głosów na WZA przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2007-07-21 09:41
publikacja
2007-07-21 09:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2007
Data sporządzenia: 2007-07-21
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUD
Temat
Przekroczenie progu 10% głosów na WZA przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 lipca 2007 roku wpłynęło od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o przekroczeniu, w związku z nabyciem akcji Emitenta, 10% progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Hydrobudowa Śląsk SA.
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 oraz ING Parasol Specjalistycznego Funduszu inwestycyjnego Otwartego.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem na dzień sporządzenia zawiadomienia fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 376 223 akcji "Hydrobudowy Śląsk" S.A., co stanowi 11,18% kapitału zakładowego Emitenta oraz daje prawo do wykonywania 376 223 głosów na WZA Emitenta, co stanowi 11,18% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 335 959 głosów na WZA "Hydrobudowy Śląsk" S.A., co stanowiło 9,98% kapitału zakładowego Emitenta oraz dawało prawo do wykonywania 335 959 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 9,98% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

W okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI S.A. mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć liczbę posiadanych akcji Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A.
Inwestycje w akcje "Hydrobudowy Śląsk" S.A. służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI S.A. tj. wzrostu wartości aktywów funduszy w wyniku wzrostu wartości lokat. Dlatego też podjęcie decyzji o nabyciu lub zbyciu akcji zależne jest od sytuacji spółki i oceny tej sytuacji oraz bieżącego poziomu wyceny spółki. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych związane z nabywaniem i zbywaniem jednostek uczestnictwa przez uczestników tych funduszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-07-21 Bartosz Basa Dyrektor Biura Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki