REKLAMA

HUUUGE, INC.: Rezygnacja Pana Yehoshua Gurtler ze stanowiska Sekretarza Emitenta

2023-08-02 18:07
publikacja
2023-08-02 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-02
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Rezygnacja Pana Yehoshua Gurtler ze stanowiska Sekretarza Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Huuuge, Inc. (Emitent) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2023 r. Pan Yehoshua Gurtler, Sekretarz
Emitenta, złożył rezygnację ze stanowiska Sekretarza Emitenta ze skutkiem na dzień 2 sierpnia
2023 r.

Obowiązki Sekretarza Emitenta będzie tymczasowo pełnił Pan Anton Gauffin, Dyrektor
Generalny Emitenta.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation of Mr. Yehoshua Gurtler from the office of the Secretary of
the Issuer


Huuuge, Inc. (the Issuer) informs that on August 2nd, 2023, Mr. Yehoshua
Gurtler, the Secretary


of the Issuer resigned from the office of the Secretary of the Issuer,
effective as of August 2nd,


2023.


The function of the Secretary of the Issuer will be temporarily
performed by Mr. Anton Gauffin,


the Chief Executive Officer of the Issuer.


Legal basis: Article 17(1) of the MAR


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-02 Anton Gauffin Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki