REKLAMA

HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania

2020-07-16 08:27
publikacja
2020-07-16 08:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Z.Gdaniec_14.07.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020 KNF
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent"), zawiadamia, że Spółka otrzymała od Zdzisława Gdańca ("Akcjonariusz") zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623;) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku zawarcia w dniu 14 lipca 2020 roku transakcji nabycia 29.899.115 akcji Spółki.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Z.Gdaniec_14.07.2020.pdfZawiadomienie_Z.Gdaniec_14.07.2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Kamil Kita Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki