HAWE: Informacja GPW o gotowości do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji HAWE z obrotu na rynku regulowanym

2018-04-06 18:56
publikacja
2018-04-06 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-06
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Informacja GPW o gotowości do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji HAWE z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 06 kwietnia 2018 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: „GPW”), informację, iż GPW z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się, które nastąpiło z dniem wydania postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 6 lutego 2018 r. o oddaleniu na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wniosków wierzycieli spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości Spółki (sygn. Akt XXIII Gz 1281/17), podejmie czynności mające na celu zrealizowanie dyspozycji normy przewidzianej w art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej (…) tj. wycofanie akcji HAWE S.A. z obrotu na rynku regulowanym, o ile do dnia upływu ww. wskazanego terminu - 6 miesięcy, nie zostaną wydane inne postanowienia właściwego Sądu mogące mieć wpływ na ewentualne odstąpienie od realizacji tych czynności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-06 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
linquist
Zarząd sam się chwali, że w całości jest do wywalenia. No czegoś takiego jeszcze nie grali.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki