REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.09.2022 r.

2022-09-28 17:09
publikacja
2022-09-28 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal.do_raportu_biezacego_9_2022_tresc_uchwal_podjetych_przez_Walne_Zgromadzenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.09.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28.09.2022 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie, zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwu.
Wszelkie dokumenty będące przedmiotem głosowań zostały zamieszczone łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakładce Spółki „Walne Zgromadzenia” i dostępne są pod adresem https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-spolki/wza-harper-hygienics-sa-28-wrzesnia-2022/
Załączniki
Plik Opis
zał.do raportu bieżącego 9_2022 treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.pdfzał.do raportu bieżącego 9_2022 treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.pdf Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.09.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2022-09-28 Andrzej Kowalski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki