GRUPA LOTOS: Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2019 roku

2019-08-01 19:09
publikacja
2019-08-01 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb_29_2019_zalacznik_szacunki_wynikow_dane_operacyjne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-01
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kwartał 2019 roku:

1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,7 mld PLN
2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,78 mld PLN; w tym:
a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,60 mld PLN
b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego: 0,18 mld PL
3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,57 mld PLN.
4. Efekt LIFO: -0,04 mld PLN (podwyższający raportowany wynik operacyjny)

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wg metodologii LIFO może mieć ujemny wpływ saldo zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę
0,04 mld PLN.
W załączeniu Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za
2 kwartał 2019 roku.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu za 1 półrocze 2019 roku, którego publikacja odbędzie
się 20 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Załączniki
Plik Opis
rb 29_2019 zalacznik_szacunki wynikow_dane operacyjne.pdfrb 29_2019 zalacznik_szacunki wynikow_dane operacyjne.pdf Załącznik do rb29/2019 szacunki wyników: dane operacyjne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-01 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2019-08-01 Zofia Paryła Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki